Dizajn i izrada nakita

Predmetni profesori: MA Milena Jovanović

Kurs dizajna i izrade nakita namenjen je osobama koje žele kreativno da osmisle svoje vreme, razvijaju svoje umetničke sklonosti, kao i da steknu tehničko znanje koje će im omogućiti da precizno realizuju sopstvene ideje. Ovaj kurs neformalnog obrazovanja može predstavljati i poseban vid relaksacije u kreativnoj sredini ili otvarati nove mogućnosti za dodatne prihode.

Program kursa, uz tehničku obuku, predviđa i dizajnersku edukaciju u smislu razvoja sopstvenog idejnog rešenja počev od osnovne skice, preko savladavanja delikatnih tehnika izrade, pa sve do gotovog produkta – posebnog komada ili linije nakita. Tematski plan obuhvata izradu minđuša, ogrlica, broševa, rajfova, narukvica i mnogih drugih elemenata asesoara. Polaznici će biti ohrabreni da, prateći individualne estetske nazore, modeluju u različitim vrstama materijala: metalu, tekstilu, drvetu, plastici… uz dodatak perli, perja, žice, kao i recikliranih materijala. Pri tome će, uz pomoć predavača, naučiti i pravilnu upotrebu stopera, kopči, podloga, raznovrsnih alata i pribora za rad. Kurs nudi i poseban vid umetničke nadogradnje u smislu upoznavanja sa starim prefinjenim tehnikama izrade, ali i neizbežnim aspektima promocije sopstvenog dizajna koji predstavljaju nus-produkt modernog doba. Polaznici dakle, stiču sposobnost da samostalno dizajniraju i izrađuju nakit, kombinujući različite vrste materijala i na taj način, promovišu sopstveni stil u vidu nečeg ekstravagantnog, ekskluzivnog i primenljivog u savremenom svetu.

Kako da se prijavim? Galerija