Kontakt

Naša lokacija

Kontakt info

PERO ART CENTAR:
Adresa: Andre Nikolića 29, Senjak
Mobilni tel. 066 054500 (Valentina)
E-mail: art.centar@galerijapero.com

KATAPULT FESTIVAL:
Telefon: 060 6007202 (Dušan)
E-mail: katapult@galerijapero.com

RADNO VREME:
Radnim danom: od 10-16h, kancelarija
Satnica održavanja kurseva

Kontakt forma

Direktor

Direktor: mr Milan Paradinović
Mobilni tel. 064 1107003
E-mail: milan@galerijapero.com
1-milan

 

 

Zamenik direktora: dr Mirjana Đošić
Mobilni tel. 064 2958523
E-mail: mirjana@galerijapero.com

3-mima

Menadžer

Pero Art menadžer: Valentina Bakić
Mobilni tel. 066 054500 (info. Kursevi)
E-mail: valentina@galerijapero.com
10-Svetlana

Katapult menadžer: Dušan Šorak
Mobilni tel. 060 6007202 (info. Katapult)
E-mail: dusan@galerijapero.com
11-Dusan