fbpx

Ikonopis

Kurs ikonopisa, predmetni profesori: mr Dragan Marković, MA Milica Mišić

Na kursu Ikonopisa, profesori Pero Art Centra upoznaće polaznike sa ključnim elementima slikanja ikona. Na ovom kursu učenik će moći da stekne osnovno znanje o vrstama preparatura, upozna se sa kanonima koji se primenjuju u ikonografiji, simbolici na ikonama, različitim vrstama pozlate i na kraju sa vrstama lakova i načinom zaštite daske.
Cilj rada je upoznavanje sa celokupnim procesom izrade ikone. Slikanje ikona vrši se isključivo pigmentima uz upotrebu jajčane emulzije. Polaznici će koristiti predloške originalnih ikona starih majstora. Učenici će slikati na svim časovima po dogovorenom programu. Ovaj kurs uključuje predavanje, individualni pristup, upoznavanje sa teološkim značajem ikone, grupne diskusije i praktičan rad.

Ikonopis je posebna slikarska tehnika koju neguje hrišćanska crkva. Koreni su joj u ranom hrišćanstvu ali se vremenom uobličavala sve dok nije stekla konačni vrhunac u doba srednjovekovne Vizantije. Razlikujemo ikonopisanje (slikanje ikona na dasci) i freskopisanje (slikanje fresaka na zidu).

U pravoslavnoj crkvi naročito je raširen i razvijen kult ikona, mada ikone spadaju u kult i drugih konfesija, pravoslavlje je najfinije i najdetaljnije razvilo ikonopis tako da su sva pravila i načini ikonopisa karakteristični za pravoslavnu crkvu. U drugim konfesijama koje poštuju ikonu ova pravila ne moraju biti poštovana (primer je Rimokatolička crkva u kojoj nije detaljno preciziran i dogmatski određen način slikanja ikona).

U pravoslavnoj crkvi postoje određeni kanoni ikonopisanja kojih se pridržava svaki ikonopisac. Pravila nisu zvanično propisana već se prenose generacijama sa majstora na učenika. Osnovno nepisano pravilo je da se ikona radi po predlošku neke starije ikone. Slikanje ikona po mašti umetnika bez poznavanja ovih pravila ne predstavlja crkveno učenje i ne može se nazvati ikonom u strogom smislu.

Svaka ikona se sastoji obavezno iz nosioca i bojenog sloja. Ikona se sastoji iz sledećih slojeva:
• nosilac ikone - daska
• gaza - služi kao armatura podloge
• podloga od krede i tutkala
• šelak - nanosi se na mestima pozlate kao izolacija
• mikstion - lepak za zlato
• zlato
• bojeni sloj
• lak
Za slikanje ikona se koristi jajčana tempera - slikarska boja gde je vezivo žumance kokošijeg jajeta. Slikanje bojama spravljenim od žumaceta je vrlo staro. Skoro sve ikone srednjeg veka slikane su jajčanom temperom. Jajčana tempera je vrlo postojana što je glavni razlog da su ikone stare i hiljadu godina danas u dobrom stanju. Jajčana tempera se sastoji iz dva dela: veziva i pigmenta. Pigment je prašak mineralnog ili sintetičkog porekla koji slikarskoj boji daje određenu obojenost. Vezivo (u ovom slučaju žumance) je materija koja služi da slepi čestice pigmenta. Jajčana tempera može u hladnjaku stajati oko nedelju dana. Postupak spravljanja jajčane tempere je sledeći:

1. Razdvoji se žumance od belanceta. Iz žumanca se pažljivo izdvoji sadržaj dok se opna baca
2. Žumancu se doda zapreminski jednaka količina vode
3. Pigment se pomeša sa malom količinom žumanceta da se dobije gustina paste. Ovakva pasta se riba kašikicom na tanjiriću da bi se razbile grudvice.
4. Nakon ribanja pigmentu se doda još žumanceta u približnom zapreminskom odnosu 1:1
5. Može da se doda par kapi sirćeta radi konzervacije
6. Boja se prespe u drugu posudicu da bi se taloženjem odstranile grudvice.

U srednjem veku koristili su se prirodni pigmenti najčešće mineralnog porekla: razne nijanse žute, crvene, oker i braon zemlje. Kao crni pigment koristili su se uprašeni ugljenisani štapići vinove loze (slonove kosti ili bukovog drveta). Još u srednjem veku bilo je poznato dobijanje veštačkih pigmenata: olovne bele i cinobera. Danas se koriste uglavnom sintetički pigmenti mada su u upotrebi i neki prirodni pigmenti najčešće zemljani oker i crna od vinove loze. Nekada se pigment ručno usitnjavao i uprašivao dok se danas kupuje već fabrički pripremljen.

Kako da se prijavim? Galerija

facebook_ikona Facebook,   instagram_ikona Instagram,   twitter_ikona Twitter,   katapult_ikona Katapult FB

Comments are closed.