fbpx

Ikonopis

Predmetni profesori: mr Dragan Marković, MA Milica Mišić

Ikonopis je posebna slikarska tehnika koju neguje hrišćanska crkva. Koreni su joj u ranom hrišćanstvu ali se vremenom uobličavala sve dok nije stekla konačni vrhunac u doba srednjovekovne Vizantije. Razlikujemo ikonopisanje (slikanje ikona na dasci) i freskopisanje (slikanje fresaka na zidu).

Ikonopis

Comments are closed.