fbpx

Slikanje za mlade

Predmetni profesori: dr Mirjana Đošić, MA Jovana Živčić RadovanovićVuk Vukanović Perić

Program slikarstva za mlade predviđen je za uzrast od 8 do 18 godina i podrazumeva slikanje na kartonu akrilnim bojama. Slikanje se odvija na osnovu predloška (fotografije), odabir motiva se vrši u dogovoru sa profesorom i usklađen je sa metodikom rada koja omogućava polazniku bolje shvatanje osnovnih principa slikarstva.

Slikanje za mlade

Comments are closed.