fbpx

Slikanje za mlade

"Budite dovoljno hrabri da život živite kreativno."

Rano detinjstvo je jako važan period za razvoj individue – do sedme godine života deca razvijaju sve motorne i intelektualne veštine. Upoznaju se sa svetom oko sebe, uče osnovne pojmove i odnose, razvijaju svoja interesovanja i talente.. U ovom periodu deca imaju velike saznajne potencijale, veoma su radoznala i njihova mašta je izuzetno razvijena. Upravo zato je od velike važnosti da se baš u ovom periodu podstiče kreativnost kod dece. Najbolje i najlakše se uči kroz igru, gde je i najlakše stimulisati decu da uče, da razmišljaju drugačije, da pokažu kreativnost i maštovitost i da se oslobode u komunikaciji sa svetom oko sebe. Od velike je važnosti da nauče da misle divergentno, da ne razmišljaju uvek u okviru kalupa i određenih šema – što je najčešći slučaj kada deca krenu u školu i kada se okreću naučnim saznanjima. Od dečjeg okruženja i podsticaja koji otuda dolaze zavisi koliko i u kom smeru će se dečija kreativnost zapravo razvijati. Ukoliko detetu ne damo slobodu i ne obezbedimo uslove da bude drugačije i da na drugačiji način poima svet oko sebe – dete će biti nesigurno da ispolji svoju jedinstvenost. Zato je na detetovom okruženju zadatak da ga podstakne na to – uvoditi im igre, dozovoliti im da eksperimentišu, da postavljaju pitanja, da se zauzmu za svoje mišljenje; aktivirati ih na poljima koja ih interesuju – sport, muzička škola, umetnost...

Program rada...

Program rada na kursu slikanja za mlade  podrazumeva rad sa tinejdžerima. Raspon godina dece koja dolaze na ovaj kurs je između 8 i 18 god.

facebook_ikona Facebook   instagram_ikona Instagram   twitter_ikona Twitter   katapult_ikona Katapult FB

Comments are closed.