fbpx

Škola crtanja – slikanja

Škola crtanja i slikanja, predmetni profesori: dr Mirjana ĐošićMA Jovana Žarić MA Jovana Živčić RadovanovićMA Vuk Vukanović Perić

Škola crtanja i slikanja u Pero Art Centru podrazumeva rad akrilnim bojama na prepariranom kartonu po predlošku (ili fotografiji), mrtvoj prirodi ili živom modelu, a odabir motiva se vrši u dogovoru sa profesorom. Tokom rada polaznici se postepeno upoznaju sa osnovnim sredstvima likovnog izražavanja kao što su linija, perspektiva, svetlost, senka, boja i kompozicija. Pristup svakom polazniku je individualan i nevezano za trenutni nivo polaznika, ono čemu težimo u svakom pojedinačnom slučaju je kvalitet i studiozan rad na osnovama i razvijanju sopstvenog likovnog izraza.

Ovaj kurs uključuje predavanja, upoznavanje sa istorijskim kontekstom u slikarstvu, kao i sa različitim tehnologijama slikanja. Polaznici će imati mogućnost korišćenja stručne literature, umetničkih monografija, kataloga i slično. Uz stručno vođstvo iskusnih profesora, polaznici će maksimalno razviti svoj talenat i postići najbolje rezultate.

Crtanje i slikanje je umetničko izražavanje ideja i koncepcija, gde se slikar vodi intuicijom i svojim sposobnostima za rešavanjem problema kompozicije sa ciljem postizanja estetskog doživljaja zamišljene ideje. Za umetnika se može reći da izražava svoja osjećanja o životu, koja izrastaju iz njegovih iskustava kroz susrete sa ljudima, mestima, događajima, objektima i idejama. Ova iskustva isprepletena sa asocijacijama i osećanjima, umetnik pretapa i prerađuje u sebi, poznavanjem likovnih vrednosti.

Podloga za sliku ili crtež, može biti zid (u praistorijsko vreme su to bile stene pećina), papir, platno, drvena tabla (ikone vizantijskog slikarstva), staklo (vitraži u katedralama), ili bilo koja od modernih i savremenih podloga. U savremenom slikarstvu podloga se tretira kao sastavni deo kompozicije slike, odnosno podloga se bira po kvalitativnim svojstvima materijala, njegovim mogućnostima i ograničenjima.

Realizacija slikarske zamisli, bilo da je data u obliku uljanog ili akrilnog pigmenta na platnu ili u vidu crteža izvedenog perom ili olovkom na papiru, samo je jedan vid kreativnog akta. Karakter svake likovne zamisli je određen umetnikovim mentalnim i emocionalnim odnosom prema predmetu njegovog slikanja isto kao i izborom sredstava i načinom njihovog korišćenja. Slikarska ideja se rađa u tom smislu što čovek vidi ono što želi da vidi. Pošto svako likovno sredstvo ima svoj način postojanja na pikturalnoj površini, tako i svaki pojedinac ima svoj način povezivanja optičkih znakova u površine i predstave, onako kako on želi da ih vidi.

Kako da se prijavim? Galerija

Comments are closed.