fbpx

Slikanje na svili

Predmetni profesori: MA Jelena Lukić

Slikanje na svili je drevna veština koja, zahvaljujući nesmanjenom interesovanju koje vlada za nju i u savremenom svetu, opstaje već više od 3500 godina. Sama tehnika slikanja na svili je izuzetno zahtevna, te se u praktičnom radu pokazalo najoptimalnijim da u početnom stadijumu polaznici izrađuju kopije ili slikaju prema predlošku (odabir motiva obavlja se uz konsultaciju sa predavačem). Tokom rada polaznici se upoznaju sa primarnim sredstvima likovnog izraza kao što su linija, kompozicija, paleta boja, valerski tonovi. Teoretski se proučava priprema za slikanje, korišćenje različitih tehnika i tehnoloških pomagala, kombinovanje sa drugim materijalima, kao i istorijat ove veštine – da bi se saznanja uspešno primenila u praksi.

Cilj kursa jeste da polaznici nakon početnog nivoa razviju sopstvenu kreativnost, usavrše raznovrsne tehnike, kao i da to naposletku primene na odevnom ili upotrebnom predmetu. Takođe, slikanje na svili pokazalo se idealnim za primenu u relaksacione i terapeutske svrhe. Polaznici će biti podsticani da razvijaju svoju kreativnost, odnosno podsticani na eksperiment i istraživanje u okviru sopstvenih afiniteta. Individualni pristup omogućava da svako ponaosob unapredi teoretska i praktična saznanja iz ove oblasti. Podrazumeva se diskusija o tematici i estetici, kao i korekcija radova i grupna interakcija.

Program:
Polaznici kursa prvo uče hladne, a potom i tople tehnike slikanja na svili. Program obuhvata i moderne i tradicionalne tehnike, što podrazumeva upotrebu najmodernijih kao i tradicionalnih tehnoloških pomagala. Sa praktičnim radom kreće se od prvog časa, praćenim teorijskom nastavom o svakoj tehnici posebno.

1. Upoznavanje sa materijalom, pripremom za slikanje i tehnološkim pomagalima
2. Istorija slikanja na svili; vrste svile
3. Osnovi kompozicije, teorija i paleta boja; kombinovanje boja i medijuma
4. Serti tehnika
5. “Mokro na mokro” tehnika odnosno tehnika razlivanja
6. Tehnika slikanja morskom solju i alkoholom
7. Filter tehnika
8. Akvarel tehnika
9. Akril tehnika
10. Upotreba raspršivača i prajmera
11. Akvarel grund tehnika
12. Šablon tehnika
13. Pečat tehnika
14. Sumi tehnika
15. Batik tehnika (pigmentiranje)
16. Tradicionalna batik tehnika zaštitnog sloja
17. Metod slikanja pomoću voska
18. Shibori tehnika oblikovanja svile
19. Analiza i razvoj forme : odabir inspiracije, geometrizacija, stilizacija, transponovanje
20. Razrada sopstvenog stila
21. Primena na odevni ili upotrebni predmet
22. Primena na odevni ili upotrebni predmet – finalna realizacija

Od individualnog tempa rada i mogućnosti polaznika zavisi brzina ispunjavanja programa. Takođe se posebna pažnja posvećuje izradi različitih upotrebnih i odevnih predmeta, već prema želji polaznika.

Metod rada:
Polaznici će biti podsticani da razvijaju svoju kreativnost, odnosno na eksperiment i istraživanje u okviru sopstvenih afiniteta. Individualni pristup omogućava da svako ponaosob unapredi teoretska i praktična saznanja iz ove oblasti. Podrazumeva se diskusija o tematici i estetici, kao i korekcija radova i grupna interakcija .

Časovi se odvijaju u blok terminima od 4 školska časa. Termini održavanja kursa su utorak 17-20h i petak i subota 11-14h. Polaznici mogu pohađati kurs jednom ili dva puta nedeljno. Sav materijal i pribor su obezbeđeni.

Kako da se prijavim? Galerija

Comments are closed.