Doprinos slikarstvu

Doprinos savremenom srpskom slikarstvu Mirjane Đošić

Uspešno realizovana “Izložba slikara Srbije” u Umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić. Na izložbi su predstavljeni radovi 167 slikara. Na izložbi su takodje dodeljene tri nagrade o kojima je odlučivao žiri u sastavu: Mirjana Bajić (istoričar umetnosti), Vesna Marković (slikarka) i Zdravko Milinković (slikar).

Dobitnica Glavne nagrade za istaknuti doprinos savremenom srpskom slikarstvu je mlada slikaraka Mirjana Đošić, dok su dobitnici ravnopravnih priznanja takođe predstavnici mlađe generacije slikara, Stojanović Vladimir i Živković Stefan.

U svom umetničkom doktorskom radu "Fenomen refleksije kao metod sopstvenog umetničkog istraživanja", umetnica Mirjana Đošić uvodi nas u svoj svet ogledala i kroz svoja dela pušta nas da u taj svet zavirimo. Polazeći od autoportreta kao početne tačke u radu, dolazi do krupno kadriranih delova lica, predstavljenih na neočekivani predimenzionirani način, poigravajući se pritom materijom i materijalom. U Mirjaninim slikama možemo osetiti finu razliku u strukturi muškog i ženskog lica, muških usana oštih brkova ili nežnih ženskih usana koje ljube.
Ogledanje u njenim slikama dobija drugu dimenziju i ne pojavljuje se nužno u vidu autoportreta, već više u formi neke vrste ogledala u kojima nalazimo i pejzaže gradova kao prave razglednice. Pored tradicionalne slikarske tehnike ulja na platnu, Mirjana svoj umetnički izraz upotpunjuje uvođenjem kolaža, kao i olovke i pastela, a nekada i namerno ostavlja delove slike nedoslikanim, koristeći i to kao još jednu vrstu svog oruđa. Objedinjavanjem svih ovih likovnih elemenata, koji su utkani u tkivo platna velikih formata, dobijamo vizuelno prepoznatljivu formu njene slike bogatog i toplog kolorita. U strpljivom umetničkom procesu, kroz poigravanje ljudskim licem, služeći se refleksijom oka, naočara ili ogledala, umetnica predstavlja svet koji nas okružuje onako kako ga ona oseća i vidi. Umetnost je otvoren proces stvaranja i nikada se sa sigurnošću ne može predvideti njegov dalji tok. Nebrojeni su putevi koji dovode do preklapanja i variranja različitih tehnika koje će umetnik upotrebiti u svom daljem radu. Upravo ova neizvesnost u procesu stvaranja predstavlja Mirjanin najveći izazov.

Comments are closed.