KALIGRAFIJA

umetnost slova

Više od lepog pisanja

Rukopis kao izvorni oblik komunikacije

Klasična kaligrafija bazira se na tradiciji I omogućava opštu edukaciju o pojmu kaligrafije, njenom poreklu, istoriji i značaju kroz bogate vizuelne i ilustrativne primere.

Praktičan rad odnosi se na savladavanje različitih pisama počevši od osnovnih vežbi veštine lepog pisanja do interaktivnih kreativnih zadataka: izrada razglednica i pisama, pisanje unutar oblika i forme, izrada ukrasnih inicijala u tekstu i ilustracije kao deo teksta, kreiranje ukrasne ornamentike za delove teksta, ispisivanje ličnog imena i prezimena u rukopisnoj i kaligrafskoj formi itd.

Glavni cilj je edukacija i razvoj svesti o ulozi i značaju lepog I urednog rukopisa kao izvornom obliku komunikacije.

Učenik je sposoban da stečene veštine primeni praktično I u različitim oblastima savremenih tehnoloških stremljenja (za kreiranje fontova, logo dizajna, knjiga, čestitki, pozivnica, zahvalnica, diploma i dokumenata).

Kurs kaligrafije

PROGRAM

Kurs je namenjen svima koji su znatiželjni bez obzira na godine, pol ili obrazovanje. Za početni nivo, svako predznanje dobro je došlo, ali nije preduslov.

Osnovni kurs

Predavanja :

Ćirilična pisma (ustav, poluustav, brzopis, kurziv); Glagoljica (obla i uglasta)
Rimska pisma (kapitala, rustika, uncijal, poluuncijal); Karolinška minuskula; Gotička pisma; Humanistički minuskul; Renesansni kurziv

Praktičan rad:

 • Učenje osnovnih načela svakog pisma pojedinačno i savladavanje veštine ispisivanja
 • Analiza i rekonstukcija važnih istorijskih latiničnih i ćiriličnih pisama i kompozicija korišćenjem tradicionalnih alata i materijala (pera različite veličine, mastilo, četka, trska…)
 • Kroz uporednu analizu primera rukopisa velikana i istorijskih pisanih dela, otkriva se značaj potpisa umetnika i psihologije napisanog.
 • Kreativno osmišljavanje likovnih rešenja upotrebom različitih vrsta likovnog materijala
 • Inicijalno slovo
 • Iluminacija
 • Ilustracija
 • Ornament
 • Zastavica
 • Ispisivanje vlastitog imena u odnosu na izbor pisma
 • Ispisivanje dela proznog teksta.

Eksperimentalna kaligrafija

Upoznavanje sa mogućnostima eksperimentalnog rada u oblasti kaligrafije korišćenjem neklasičnih materijala i savremenih tehnika (fotokopija, kolaž, štampa, fotografija) sa ciljem oslobađanja kreativnog duha i slobode izraza pojedinca. Cilj eksperimentalnog pristupa uz istaživački rad ogleda se u pojedinačnim rezultatima transformisanja slovnih ispisa u odnosu na
temu.

Cilj predmeta je istraživanje primene eksperimentalne kaligrafije i povezivanje sa drugim oblastima interesovanja. Edukacija o međusobnom prožimanju kaligrafije i tipografije, otkrivanje japanske kaligrafije i arapskog pisma kroz primenu u umetnosti mandale i body art- a.
Ishod predmeta:

Upoznavanjem sa različitim eksperimentalnim postupcima, polaznik je sposoban da samostalno osmisli originalne načine transformisanja pisma uz svest o širokoj praktičnoj primeni u oblasti savremenog koncepta umetnosti.

Sadržaj predmeta:

Predavanja i individualno kreativno osmišljavanje likovnih rešenja i izrada serije kaligrafsih radova upotrebom različitih vrsta likovnog materijala, podloga i tehnika u odnosu na temu:

 1. Tipografija i kaligrafija
 2. One line drawing
 3. Japanska kaligrafija i simbolizam
 4. Savremena kaligrafija kao logo
 5. Kaligrafska osnova u umetnosti mandale
 6. Kaligrafija i feng shui
 7. Kaligrafija i body art umetnost

Cena

7.800 – mesec dana/ 4 termina po 3h

Plaćanje je unapred, na prvom času, a moguće je platiti iz dva dela.

Termin

Ponedeljak: 18-21h
*Termini važe mesec dana.

Prijave

Telefon: 063333408 (radnim danima od 10-16h)
Email: magdalena@galerijapero.com
Direktor: Magdalena Paradinović

MA Suzana Lir

Predmetni profesor

Kursevi i umetničke radionice

Visok nivo edukacije za polaznike bez ikakvog iskustva i predznanja.
Kursevi su zabavni, dinamični i na osmišljen način otvaraju nove mogućnosti opuštanja i kreativnog izražavanja.

Ikonopis

Posebna slikarska tehnika koju neguje hrišćanska crkva.
Predavanje, individualni pristup, upoznavanje sa teološkim značajem ikone, diskusije i praktičan rad.

Slikanje i crtanje

Škola slikanja je prilagođena apsolutnim početnicima kao i onima koji imaju određeno iskustvo u oblasti likovnih umetnosti.

Slikanje za mlade

Upoznavanje dece sa tehnikama slikanja kao i razvijanje njihovog osećaja za estetiku, kroz individualni rad i razvijanje sopstvenog stila.

Slikanje na svili

Priprema za slikanje na svili, korišćenje različitih tehnika i tehnoloških pomagala, kombinovanje sa drugim materijalima, kao i istorijat ove veštine.

Kaligrafija

Opšta edukacija o pojmu kaligrafije, njenom poreklu, istoriji i značaju kroz bogate vizuelne i ilustrativne primere i praktičan rad.
kurs portretna umetnost

Portretna umetnost

Kurs je namenjen svima koji imaju želju da uče i stvaraju, onima koji umeju da istraju, onima koji se usuđuju da prekorače granice da bi došli do lične spoznaje.

Teorija umetnosti

Prilika da razumemo umetnost kao jedan od najlepših vidova ljudskog stvaralaštva na nov način, duboko je povežemo sa sobom i oplemenimo svet u kome živimo.

Kubizam

Jedan od načina koji nas uvodi u savremeno umetničko delo, interesantno, zanimljivo, drugačije, od prepoznatljivog do izlomljenog do neprepoznatljvog.

Call Now Button