KUBIZAM

savremeno, interesantno, drugačije…

Od prepoznatljivog do izlomljenog i neprepoznatljvog

Nešto sasvim drugačije

Umetnost je jedini način da pobegnemo a da fizički nismo napustili mesto gde se nalazimo. Ona je nešto što se kreira i proizvodi iz naše mašte i kreativnosti.

A bavljenje kreativnošću daje nam osećaj da smo nešto postigli, da smo nešto uspeli da uradimo i stvorimo, naš lični napredak i razvoj.

Upoznavanje i savladavanje drugačijih pristupa delu donosi nam razumevanje da je promena fokusa, percepcije i perspektive važna. To razvija našu kreativnost a doprinosi i u pristupu mnogim drugim situacijama u životu.

Prepoznatljivo može biti nešto što će nas inspirisati, ali naša pažnja je usmerena u drugom pravcu, ne prepoznatljivom. Ne postoji pravilo, i sve što ostavimo kao trag jedan je od načina da istražujemo i drugačije razumemo stvarnost.

Kubizam je jedan od načina koji nas uvodi u jedno savremeno umetničko delo, interesantno, zanimljivo i drugačije.

Kurs kubizma

PROGRAM

Na radionici polaznici će naučiti kako nastaje delo od prepoznatljivog do izlomljenog, selektivnog pa i neprepoznatljivog.

Radionica je namenjena svima zainteresovanima, kao i početnicima bez predznanja. Pristup svakom polazniku je individualan prema afinitetu i nivou iskustva polaznika.

Profesor po potrebi demonstracijom, izvođenjem pokazuje moguće pravce,načine slikanja, kao i efekte koje polaznik može odabrati, usvojiti na određenom radu. Od prvog časa odmah krećemo sa radom, bez obzira na predznanje, a sistemom korak po korak.

Kroz rad razvijamo principe kompozicije,zlatnog preseka,kao i upotrebu pomoćnih sredstava koja su izuzetno važna u stvaranju efekata. U procesu slikanja i u pauzama razmatramo i osvajamo teoretsko-estetske stavove

Polaznicima slabijeg crtačkog iskustva će pomoćnim tehničkim rešenjima biti omogućeno lako postavljanje crteža i kompozicije, što će olakšati izvođenje slike u akvarel tehnici.

Cena

2.900 za 1 termin
8.600 za 4 termina

Plaćanje je unapred, na prvom času, a moguće je platiti iz dva dela.
Sav materijal je uračunat u cenu

Termini

Četvrtak: 17:30-20h
*Termini važe mesec dana

Prijave

Telefon: 063333408 (radnim danima od 10-16h)
Email: magdalena@galerijapero.com
Direktor: Magdalena Paradinović

Dušica Pejić

Predmetni profesor

Kursevi i umetničke radionice

Visok nivo edukacije za polaznike bez ikakvog iskustva i predznanja.
Kursevi su zabavni, dinamični i na osmišljen način otvaraju nove mogućnosti opuštanja i kreativnog izražavanja.

Ikonopis

Posebna slikarska tehnika koju neguje hrišćanska crkva.
Predavanje, individualni pristup, upoznavanje sa teološkim značajem ikone, diskusije i praktičan rad.

Slikanje i crtanje

Škola slikanja je prilagođena apsolutnim početnicima kao i onima koji imaju određeno iskustvo u oblasti likovnih umetnosti.

Slikanje za mlade

Upoznavanje dece sa tehnikama slikanja kao i razvijanje njihovog osećaja za estetiku, kroz individualni rad i razvijanje sopstvenog stila.

Slikanje na svili

Priprema za slikanje na svili, korišćenje različitih tehnika i tehnoloških pomagala, kombinovanje sa drugim materijalima, kao i istorijat ove veštine.

Kaligrafija

Opšta edukacija o pojmu kaligrafije, njenom poreklu, istoriji i značaju kroz bogate vizuelne i ilustrativne primere i praktičan rad.
kurs portretna umetnost

Portretna umetnost

Kurs je namenjen svima koji imaju želju da uče i stvaraju, onima koji umeju da istraju, onima koji se usuđuju da prekorače granice da bi došli do lične spoznaje.

Teorija umetnosti

Prilika da razumemo umetnost kao jedan od najlepših vidova ljudskog stvaralaštva na nov način, duboko je povežemo sa sobom i oplemenimo svet u kome živimo.

Kubizam

Jedan od načina koji nas uvodi u savremeno umetničko delo, interesantno, zanimljivo, drugačije, od prepoznatljivog do izlomljenog do neprepoznatljvog.

Call Now Button