SLIKANJE NA SVILI

mesto gde nastaje magija

Drevna veština koja opstaje

Kreativnost koja se nosi

Slikanje na svili je drevna veština koja, zahvaljujuci nesmanjenom interesovanju koje vlada za nju i u savremenom svetu opstaje. Takođe, slikanje na svili pokazalo se idealnim za primenu u relaksacione i terapeutske svrhe.

Sama tehnika slikanja na svili je izuzetno zahtevna, te se u praktičnom radu pokazalo najoptimalnijim da u početnom stadijumu polaznici izrađuju kopije ili slikaju prema predlošku (odabir motiva obavlja se uz konsultaciju sa predavačem).

Tokom rada polaznici se upoznaju sa primarnim sredstvima likovnog izraza kao sto su linija, kompozicija, paleta boja, valerski tonovi.

Teoretski se proučava priprema za slikanje, korišćenje različitih tehnika i tehnoloških pomagala, kombinovanje sa drugim materijalima, kao i istorijat ove veštine – da bi se saznanja uspešno primenila u praksi.

Kurs slikanja na svili

PROGRAM

Cilj kursa jeste da polaznici nakon početnog nivoa razviju sopstvenu kreativnost, usavrše raznovrsne tehnike, kao i da to naposletku primene na odevnom ili upotrebnom predmetu.

Polaznici će biti podsticani da razvijaju svoju kreativnost, odnosno podsticani na eksperiment i istraživanje u okviru sopstvenih afiniteta. Individualni pristup omogućava da svako ponaosob unapredi teoretska i praktična saznanja iz ove oblasti. Podrazumeva se diskusija o tematici i estetici, kao i korekcija radova i grupna interakcija.

 • Upoznavanje sa materijalom, pripremom za slikanje i tehnološkim pomagalima
 • Istorija slikanja na svili; vrste svile
 • Osnovi kompozicije, teorija i paleta boja; kombinovanje boja i medijuma
 • Serti tehnika
 • “Mokro na mokro” tehnika odnosno tehnika razlivanja
 • Tehnika slikanja morskom solju i alkoholom
 • Filter tehnika
 • Akvarel tehnika
 • Akril tehnika
 • Upotreba raspršivača i prajmera
 • Akvarel grund tehnika
 • Šablon tehnika
 • Pečat tehnika
 • Sumi tehnika
 • Batik tehnika (pigmentiranje)
 • Tradicionalna batik tehnika zaštitnog sloja
 • Metod slikanja pomoću voska
 • Shibori tehnika oblikovanja svile
 • Analiza i razvoj forme : odabir inspiracije, geometrizacija,
 • stilizacija, transponovanje
 • Razrada sopstvenog stila
 • Primena na odevni ili upotrebni predmet
 • Primena na odevni ili upotrebni predmet – finalna realizacija

Od individualnog tempa rada i mogućnosti polaznika zavisi brzina ispunjavanja programa. Takođe se posebna pažnja posvećuje izradi različitih upotrebnih i odevnih predmeta, prema želji polaznika.

Cena

2.900 za 1 termin
8.600 za 4 termina

14.200 za 8 termina

Plaćanje je unapred, na prvom času, a moguće je platiti iz dva dela.

Sav materijal (kombinacija viskoze i svile) je uračunat u cenu.

Termini

Utorak: 18-21h

Sreda: 18-21h

Nedelja: 17-20h

*Termini važe mesec dana.

Kurs slikanja na svili nema ograničenja u trajanju. Pohađate kurs onoliko koliko smatrate da je Vama neophodno, jer je uvek moguće usavršavanje.

Prijave

Telefon: 063333408 (radnim danima od 10-16h)
Email: magdalena@galerijapero.com
Direktor: Magdalena Paradinović

MA Jelena Lukić

Predmetni profesor

Kursevi i umetničke radionice

Visok nivo edukacije za polaznike bez ikakvog iskustva i predznanja.
Kursevi su zabavni, dinamični i na osmišljen način otvaraju nove mogućnosti opuštanja i kreativnog izražavanja.

Ikonopis

Posebna slikarska tehnika koju neguje hrišćanska crkva.
Predavanje, individualni pristup, upoznavanje sa teološkim značajem ikone, diskusije i praktičan rad.

Slikanje i crtanje

Škola slikanja je prilagođena apsolutnim početnicima kao i onima koji imaju određeno iskustvo u oblasti likovnih umetnosti.

Slikanje za mlade

Upoznavanje dece sa tehnikama slikanja kao i razvijanje njihovog osećaja za estetiku, kroz individualni rad i razvijanje sopstvenog stila.

Slikanje na svili

Priprema za slikanje na svili, korišćenje različitih tehnika i tehnoloških pomagala, kombinovanje sa drugim materijalima, kao i istorijat ove veštine.

Kaligrafija

Opšta edukacija o pojmu kaligrafije, njenom poreklu, istoriji i značaju kroz bogate vizuelne i ilustrativne primere i praktičan rad.
kurs portretna umetnost

Portretna umetnost

Kurs je namenjen svima koji imaju želju da uče i stvaraju, onima koji umeju da istraju, onima koji se usuđuju da prekorače granice da bi došli do lične spoznaje.

Teorija umetnosti

Prilika da razumemo umetnost kao jedan od najlepših vidova ljudskog stvaralaštva na nov način, duboko je povežemo sa sobom i oplemenimo svet u kome živimo.

Kubizam

Jedan od načina koji nas uvodi u savremeno umetničko delo, interesantno, zanimljivo, drugačije, od prepoznatljivog do izlomljenog do neprepoznatljvog.

Call Now Button