TEORIJA UMETNOSTI

najlepši vid ljudskog stvaralaštva

Da razumemo umetnost na
potpuno nov način

Dublji uvid u umetničko delo koje stvaramo ili istražujemo

Umetnost je jedan od najlepših vidova ljudskog stvaralaštva i omogućava nam da se duboko povežemo sa sobom i oplemenimo svet u kome živimo.

Bez obzira na to da li stvaramo umetnost ili samo uživamo u njoj, naše iskustvo će biti mnogo bogatije ako je i razumemo na pravi način.

Teorija umetnosti nam pomaže da zauzimanjem različitih uglova gledanja steknemo dublje uvide u umetničko delo koje stvaramo ili istražujemo.

Obično se smatra da prvo umetnik stvara umetničko delo, a da ga tek onda teoretičari analiziraju i izučavaju. Međutim, malo je poznato da se o umetnosti ne može govoriti ako ne postoji širi teorijski okvir koji prethodi stvaranju umetničkog dela.

Teorija umetnosti se sa jedne strane bavi pretpostavkama nastanka samog dela, a sa druge uslovima pod kojima mu pristupamo. Primenu različitih teorijskih pristupa vežbaćemo na najznačajnijim delima iz istorije umetnosti i na radovima samih polaznika.

Kurs teorije umetnosti

PROGRAM

Ovaj jedinstveni kurs je odlična prilika da razumemo umetnost na potpuno nov način!

Umesto da se samo uopšteno zapitamo “Šta ovo umetničko delo prikazuje?”, u okviru kursa bavićemo se i drugim važnim pitanjima teorije umetnosti:
Šta je to umetnost?
Kako znamo da nešto jeste umetničko delo?
Da li umetničko delo mora biti lepo?
Kako se pristupa umetničkom delu?
Kako umetničko delo reflektuje društvene odnose u kojima je nastalo i kako može da ih menja
Šta nam umetničko delo govori o nama samima?

Za pohađanje kursa nije potrebno teorijsko predznanje. Svi teorijski pristupi biće objašnjeni na jenostavan i svima razumljiv način na konkretnim primerima.

 • Definisanje pojma umetnosti.
 • Pojam lepog u istoriji estetike.
 • Formalizam u istoriji umetnosti.
 • Ikonografija i ikonologija.
 • Semiotika, strukturalizam i poststrukturalizam.
 • Marksističke i materijalističke teorije.
 • Feministička teorija.
 • LGBT i Queer umetnost.
 • Studije kulture.
 • Postkolonijalne studije.
 • Psihološke teorije umetnosti.

Prijave

Telefon: 063333408 (radnim danima od 10-16h)
Email: magdalena@galerijapero.com
Direktor: Magdalena Paradinović

dr Milan Radovanović

Predmetni profesor

Kursevi i umetničke radionice

Visok nivo edukacije za polaznike bez ikakvog iskustva i predznanja.
Kursevi su zabavni, dinamični i na osmišljen način otvaraju nove mogućnosti opuštanja i kreativnog izražavanja.

Ikonopis

Posebna slikarska tehnika koju neguje hrišćanska crkva.
Predavanje, individualni pristup, upoznavanje sa teološkim značajem ikone, diskusije i praktičan rad.

Slikanje i crtanje

Škola slikanja je prilagođena apsolutnim početnicima kao i onima koji imaju određeno iskustvo u oblasti likovnih umetnosti.

Slikanje za mlade

Upoznavanje dece sa tehnikama slikanja kao i razvijanje njihovog osećaja za estetiku, kroz individualni rad i razvijanje sopstvenog stila.

Slikanje na svili

Priprema za slikanje na svili, korišćenje različitih tehnika i tehnoloških pomagala, kombinovanje sa drugim materijalima, kao i istorijat ove veštine.

Kaligrafija

Opšta edukacija o pojmu kaligrafije, njenom poreklu, istoriji i značaju kroz bogate vizuelne i ilustrativne primere i praktičan rad.
kurs portretna umetnost

Portretna umetnost

Kurs je namenjen svima koji imaju želju da uče i stvaraju, onima koji umeju da istraju, onima koji se usuđuju da prekorače granice da bi došli do lične spoznaje.

Teorija umetnosti

Prilika da razumemo umetnost kao jedan od najlepših vidova ljudskog stvaralaštva na nov način, duboko je povežemo sa sobom i oplemenimo svet u kome živimo.

Kubizam

Jedan od načina koji nas uvodi u savremeno umetničko delo, interesantno, zanimljivo, drugačije, od prepoznatljivog do izlomljenog do neprepoznatljvog.

Call Now Button