Dušica Pejić

MA Dušica Pejić, profesor

Kurs: KUBIZAM

Godina rođenja: 1976.

Mesto rođenja: Beograd

Obrazovanje: MA slikarstva

BIOGRAFIJA:

Dušica Pejić je završila master i osnovne studije na katedri za slikarstvo Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Završila je specijalističke studije na katedri za slikarstvo Fakulteta likovnih umetnosti Univerziteta u Beogradu.Diplomirala je na Visokoj školi likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu, na odseku za Grafički dizajn. Završila je školu za industrijsko oblikovanje, na smeru grafički dizajn, u Beogradu.Izlaže na samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Uvršćena je u osam najistaknutijih autora apstraktne orijentacije u srpskom slikarstvu u Srbiji posle 2000. godine, u projektu Vasilija B. Sujića. Sarađuje na projektima povezivanja i umrežavanja različitih umetničkih izraza.

ČLANSTVO U STRUČNIM ASOCIJACIJAMA

Član ULUSa / Udruženja Likovnih Umetnika Srbije.
Član Internacionalne asocijacije umetnika ArtFest@Doral, Majami, SAD.
SAMOSTALNE IZLOŽBE

2018 Galerija Mostovi Balkana, Kragujevac

2018 Galerija Ogranka SANU, Platoneum, Novi Sad

2018 Galerija Fakulteta umetnosti Univerziteta u Prištini, Zvečan – Kosovska Mitrovica

2017 Kulturni centar „Laza Kostić“ Sombor

2017 Galerija Progres, Beograd

2017 Likovni salon Doma kulture Čačak

2017 Galerija FOAJE, Mladenovac

2016 Galerija ULUS, Beograd

2016 Likovni Salon, Kulturni centar Novi Sad

2013 Galerija Rajko Mamuzić, Novi Sad

2013 Design Box, Novi Sad

2012 Galerija SKC, Beograd

2012 Galerija FOAJE, Mladenovac

2011 AKC Klupče, Zrenjanin

2010 Galerija FOAJE, Mladenovac

2009 NITEA (KOMPRESOR), Beograd

2008 Galerija SPA, Igalo, Crna Gora

2008 Galerija ULUS, Beograd

2007 Galerija Likum, Mladenovac

2005 Galerija `73, Beograd

2004 Galerija NU Braća Stamenković, Beograd

2003 Galerija DA, Novi Sad

2000 Galerija NU Božidar Adžija, Beograd

Call Now Button