Jovana Žarić

MA Jovana Žarić, profesor

Kursevi: Slikanje za mlade, Slikanje

Godina rođenja:1987

Mesto rođenja: Beograd, RS

Obrazovanje: konzervator restaurator, master

BIOGRAFIJA:

Jovana Žarić je rođena 1987. godine u Beogradu. 2008. godine je upisala Fakultet primenjenih umetnosti na smeru konzervacija i restauracija. 2013. godine na istom fakultetu završava master akademske studije, smer konzervacija i restaurcija slika i umetničkih dela na papiru, u klasi profesora Svetislava Nikolića. Bavi se restauracijom štafelajnih i zidnih slika, dela na papiru, predmeta od drveta i keramike.

Grupne izložbe:

“Diploma13”, Dom omladine
izložba diplpmskih radova studenata FPU
“Tehnoart”, Dom Vojske
“Izložba restauriranih i konzerviranih eksponata zavičajnog muzeja Ruma i ikona crkava Sv. Duha i Vaznesenja Gospodnjeg, Zavičajni muzej Ruma

Call Now Button