Milan Radovanović

dr Milan Radovanović,

Kurs: Teorija umetnosti

Godina rođenja: 1965.
Mesto rođenja: Beograd
Obrazovanje: doktor teorije umetnosti i medija

Biografija:

Doktorsku disertaciju iz semioloških teorija čitanja vizuelnog umetničkog teksta odbranio je
na naučnim interdisciplinarnim studijama Teorije umetnosti i medija Univerziteta umetnosti u
Beogradu, pod mentorstvom profesora dr Miodraga Šuvakovića. Naučne radove objavljuje u
stručnim publikacijama i učestvuje na naučnim skupovima i simpozijumima. Delokrug
naučnog istraživanja obuhvata semiotičke teorije vizuelne kulture, pitanja definisanja pojma
umetnosti, teoriju fotografije, filozofiju medija, nove medije, teoriju teksta, feminističku
teoriju vizuelnih umetnosti, estetiku. Angažovan je kao stručni recenzent Instituta za srpski
jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, časopisa AM Journal of Art and Media Studies,
Godišnjaka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Zbornika radova Akademije umetnosti, i dr.
Stalni je saradnik Biblijskog instituta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u
Beogradu i član stručnog tima za prevođenje biblijskih tekstova sa starih izvornih jezika na
srpski jezik. Kao teoretičar umetnosti i medija istražuje malo poznati uticaj semiotike
vizantijske ikonografije na savremenu umetnost i popularnu kulturu.

NAUČNI I TEORIJSKI RADOVI
Radovanović, M. (2017) „Semiotika alternativnih medija”, u: Filozofija medija: Mediji i alternativa, Estetičko društvo Srbije – Sekcija za Filozofiju medija, Beograd.
Radovanović, M. (2017) Leksikon biblijske egzegeze, (ured. dr Rodoljub Kubat i dr Predrag Dragutinović), Institut za teološka istraživanja, Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd.
Radovanović, M. (2016) „Semiotika i pojam lepog u umetnosti“, u: Tradicionalna estetska kultura 11: Lepo i ružno, Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti u Nišu, Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerzitet u Nišu, Niš.
Radovanović, M. (2016) „Vizuelno-narativni metod razvoja tima u poslovnom okruženju“, 6. kongres psihoterapeuta Srbije, tema: Psihoterapija i društvo, Savez društava psihoterapeuta Srbije, Beograd.
Radovanović, M. (2016) „Šta je ljubav? – Kako voleti sebe i kako voleti druge“, Kongres za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije, tema: Razvoj ličnosti i životnih veština kroz psihoterapiju, savetovanje i koučing, Beograd.
Radovanović, M. (2015) „Definisanje pojma umetnosti“, u: Kultura, Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku br. 147, temat: Kontekst u umetnosti i medijima, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd.
Radovanović, M. (2015) „Pop art i proizvodnja potrošačkog značenja“, u: Tradicionalna estetska kultura 10: Mediji, Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti u Nišu, Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerzitet u Nišu, Niš.
Radovanović, M. (2015) „Teorija teksta i novi mediji“, u: Kultura, Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku br. 145, temat: Novinarstvo i novi mediji, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd.
Radovanović, M. (2014) „Pojam mita po Rolanu Bartu“, u: Zbornik radova Akademije umetnosti, temat: Umetnost, mediji, komunikacija, Akademija umetnosti, Beograd.
Radovanović, M. (2012) „Biblijski kontekst kao tekstualni konstrukt“, u: Srpska teologija danas 2011, Zbornik radova trećeg godišnjeg simposiona održanog na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, Institut za teološka istraživanja, Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd.
Radovanović, M. (2011) „Semiotička teorija i vizuelni tekst“, u: Kultura, Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku br. 131, temat: Likovna umetnost kao medij masovne komunikacije, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd.
Radovanović, M. (2011) „Metafizika svetlosti u vizantijskoj umetnosti i pop artu“, u: Srpska teologija danas 2010, Zbornik radova drugog godišnjeg simposiona održanog na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, Institut za teološka istraživanja, Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd.
Radovanović, M. (2008) „Modna fotografija“, u: Yutef MODAin časopis za popularizaciju modne industrije broj 205, Passage group, Pančevo.
Radovanović, M., Acović, D., Ilić, N. i Perić, D. (2003) Monarhija kroz vekove, multimedijalna istorijska enciklopedija, Esnaf multimedia production, Bit Projekt, Beograd.
Radovanovic, M. (1999) „The War in the Balkans: Who is the Winner?“, in: In Communion, journal of the Orthodox Peace Fellowship, issue number 16 / July 1999, Orthodox Peace Fellowship, Alkmaar, Netherlands.
Radovanović, M. (1997) „Slaganje božanskog mozaika“, u: Iskon, pravoslavni ilustrovani časopis broj 2, Fond Sveti Prohor Pčinjski Pravoslavne eparhije vranjske, Vranje.

Call Now Button