Slikanje na svili

Predmetni profesori: MA Jelena Lukić

Slikanje na svili je drevna veština koja, zahvaljujuci nesmanjenom interesovanju koje vlada za nju i u savremenom svetu opstaje. Sama tehnika slikanja na svili je izuzetno zahtevna, te se u praktičnom radu pokazalo najoptimalnijim da u početnom stadijumu polaznici izrađuju kopije ili slikaju prema predlošku (odabir motiva obavlja se uz konsultaciju sa predavačem). Tokom rada polaznici se upoznaju sa primarnim sredstvima likovnog izraza kao sto su linija, kompozicija, paleta boja, valerski tonovi. Teoretski se proučava priprema za slikanje, korišćenje različitih tehnika i tehnoloških pomagala, kombinovanje sa drugim materijalima, kao i istorijat ove veštine – da bi se saznanja uspešno primenila u praksi.

Cena:

  • 2400,00 za 1 termin
  • 7800,00 za 4 termina

Plaćanje je na prvom času, a moguće je platiti iz dva dela.

Termin:

  • Utorak: 18-21h

*Termini važe mesec dana.

Sav materijal je uračunat u cenu:

Prijave:  063333408 ili dana@galerijapero.com

Adresa : Andre Nikolića 29. (unutar Sportske Akademije Senjak).

 

Slikanje na svili

Comments are closed.