fbpx

Akvarel

Kurs akvarela, predmetni profesor: Predrag Peđa Milošević

Fantastični romantizam Peđe Miloševića predstavlja pobedu mašte nad hladnom tehnologijom. Borba za uzvišenu ljubav. Kao što alhemičar radi na procesu stvaranja zlata – kamena mudrosti, tako slikar gospodareći materijom slike pokušava gospodariti tokovima vremena.Pokušava vizuelizovati spoznaju sveta koji ga okružuje ezoteričnim sredstvima za razliku od filozofije i drugih nauka koje imaju materijalistički i dijalektičko-logički pristup spoznaji.
Da bi se omogućilo gospodarenje praenergijom slike – tom iluzijom gospodarenja vremenom – potrebna je tehnološko-alhemijska veština. To podrazumeva upotrebu materijala vrhunskog kvaliteta. Najfinije laneno platno, uljane boje i medijume najboljeg kvaliteta. U akvarel tehnici to je 100% pamučni papir, kao i boje u najboljoj “umetničkoj klasi“.

Na kursu akvarela pristup svakom polazniku je individualan prema afinitetu i nivou iskustva polaznika. Profesor po potrebi demonstracijom,izvođenjem pokazuje moguće pravce,načine slikanja,kao i efekte koje polaznik može odabrati,usvojiti na određenom radu.
Upotreba materijala je u Artist seriji (profesionalne boje i papiri). Od prvog časa odmah krećemo sa izvođenjem rada u akvarel tehnici,na tehnički profesionalnom nivou (izlagački kriterijum),bez obzira na predznanje,a sistemom korak po korak. Kroz rad razvijamo principe kompozicije,zlatnog preseka,kao i upotrebu pomoćnih sredstava koja su izuzetno važna u stvaranju efekata. U procesu slikanja i u pauzama razmatramo i osvajamo teoretsko-estetske stavove. Polaznicima slabijeg crtačkog iskustva će pomoćnim tehničkim rešenjima biti omogućeno lako postavljanje crteža i kompozicije,što će olakšati izvođenje slike u akvarel tehnici.

Kako da se prijavim?

Comments are closed.