fbpx

Slikanje na svili

Predmetni profesori: MA Jelena Lukić

Slikanje na svili je drevna veština koja, zahvaljujući nesmanjenom interesovanju koje vlada za nju i u savremenom svetu opstaje. Sama tehnika slikanja na svili je izuzetno zahtevna, te se u praktičnom radu pokazalo najoptimalnijim da u početnom stadijumu polaznici izrađuju kopije ili slikaju prema predlošku (odabir motiva obavlja se uz konsultaciju sa predavačem). Tokom rada polaznici se upoznaju sa primarnim sredstvima likovnog izraza kao što su linija, kompozicija, paleta boja, valerski tonovi. Teoretski se proučava priprema za slikanje, korišćenje različitih tehnika i tehnoloških pomagala, kombinovanje sa drugim materijalima, kao i istorijat ove veštine – da bi se saznanja uspešno primenila u praksi.

Cilj kursa jeste da polaznici nakon početnog nivoa razviju sopstvenu kreativnost, usavrše raznovrsne tehnike, kao i da to naposletku primene na odevnom ili upotrebnom predmetu. Takođe, slikanje na svili pokazalo se idealnim za primenu u relaksacione i terapeutske svrhe. Polaznici će biti podsticani da razvijaju svoju kreativnost, odnosno podsticani na eksperiment i istraživanje u okviru sopstvenih afiniteta. Individualni pristup omogućava da svako ponaosob unapredi teoretska i praktična saznanja iz ove oblasti. Podrazumeva se diskusija o tematici i estetici, kao i korekcija radova i grupna interakcija.

Program:

 • Upoznavanje sa materijalom, pripremom za slikanje i tehnološkim pomagalima
 • Istorija slikanja na svili; vrste svile
 • Osnovi kompozicije, teorija i paleta boja; kombinovanje boja i medijuma
 • Serti tehnika
 • “Mokro na mokro” tehnika odnosno tehnika razlivanja
 • Tehnika slikanja morskom solju i alkoholom
 • Filter tehnika
 • Akvarel tehnika
 • Akril tehnika
 • Upotreba raspršivača i prajmera
 • Akvarel grund tehnika
 • Šablon tehnika
 • Pečat tehnika
 • Sumi tehnika
 • Batik tehnika (pigmentiranje)
 • Tradicionalna batik tehnika zaštitnog sloja
 • Metod slikanja pomoću voska
 • Shibori tehnika oblikovanja svile
 • Analiza i razvoj forme : odabir inspiracije, geometrizacija, stilizacija, transponovanje
 • Razrada sopstvenog stila
 • Primena na odevni ili upotrebni predmet
 • Primena na odevni ili upotrebni predmet – finalna realizacija

*Od individualnog tempa rada i mogućnosti polaznika zavisi brzina ispunjavanja programa. Takođe se posebna pažnja posvećuje izradi različitih upotrebnih i odevnih predmeta,  prema želji polaznika.

Cena:

 • 2400,00 za 1 termin
 • 7800,00 za 4 termina

Plaćanje je unapred, na prvom času, a moguće je platiti iz dva dela.

Termin:

 • Utorak: 18-21h

*Termini važe mesec dana.

Sav materijal je uračunat u cenu:

Prijave:  063333408 ili dana@galerijapero.com

Adresa : Andre Nikolića 29. (unutar Sportske Akademije Senjak).

Kako da se prijavim? Galerija

Comments are closed.