fbpx

Slikanje za mlade

Predmetni profesori: dr Mirjana Đošić, MA Jovana Živčić RadovanovićMA Vuk Vukanović Perić, MA Gorjana Micić, MA Jovana Žarić

Program slikarstva za mlade predviđen je za uzrast od 6 do 18 godina i podrazumeva slikanje na prepariranom kartonu akrilnim bojama. Slikanje se odvija na osnovu predloška (fotografije), a odabir motiva se vrši u dogovoru sa profesorom. Ovakva metodika rada omogućava polazniku bolje shvatanje osnovnih principa slikarstva i olakšava prenošenje crteža. Cilj programa je upoznavanje dece sa tehnikama slikanja akrilnim bojama kao i razvijanje njihovog osećaja za estetiku. Tokom rada polaznici se upoznaju sa osnovnim sredstvima likovnog izražavanja, linijom, perspektivom, senkom, bojom i kompozicijom.
Teoretski se proučava tehnički deo pripreme kartona za slikanje, kao i korišćenje raznih medijuma i ostalih tehnoloških pomagala u slikarstvu. Učenici će slikati na svim časovima po dogovorenom programu. Generalno, ovaj kurs uključuje predavanje, individualnni pristup, upoznavanje sa istorijskim kontekstom u slikarstvu, kao i sa različitim tehnologijama slikanja. Polaznici će imati mogućnost korišćenja stručne literature, umetničkih monografija, kataloga i slično.
Individualni i grupni zadaci biće davani đacima tokom kursa da unaprede teoretsko i tehničko razumevanje problematike. Učenici će biti podsticani da komentarišu i kritikuju svoj rad i radove ostalih polaznika. Razvijanje sopstvenog stila se ohrabruje od strane profesora.

Kako da se prijavim? Galerija

Comments are closed.