fbpx

Slikanje za mlade

Predmetni profesori: MA Jelena Lukić , MA Gorjana Micić, MA Jovana Žarić

Program kursa Slikanja za mlade podrazumeva slikanje na prepariranom kartonu akrilnim bojama, na osnovu predloška (fotografije), a odabir motiva se vrši u dogovoru sa profesorom i usklađen je sa metodikom rada koja omogućava polazniku bolje shvatanje osnovnih principa slikarstva.

Cilj programa je upoznavanje dece sa tehnikama slikanja u akrilu kao i razvijanje njihovog osećaja za estetiku, kroz upoznavanje sa osnovnim sredstvima likovnog izražavanja kao što je linija, perspektiva, svetlost, senka, boja i kompozicija. Ovaj kurs uključuje predavanje, individualni pristup, upoznavanje sa istorijskim kontekstom u slikarstvu, kao i sa različitim tehnologijama slikanja. Polaznici će slikati na svakom času, i imaju mogućnost korišćenja stručne literature, umetničkih monografija, kataloga i slično. Razvijanje sopstvenog stila se ohrabruje od strane profesora.

.

Program:

 • Prenošenje predloška na platno
 • Osnove kompozicije
 • Kombinovanje boja, medijuma
 • Perspektiva, svetlost, senka
 • Razrada sopstvenog stila
 • Podtonovi, lazuri i finalni efekti

Cena:

 • Prvi čas je probni – besplatan
 • 5800,00 za 4 termina od po dva sata
 • 6500,00 za 4 termina od po tri sata

Plaćanje je unapred, na prvom času, a moguće je platiti iz dva dela.

Termini:

 • Subota: 11-13h, mlađa grupa, od 6 do 10 godina
 • Nedelja: 12-15h, starija grupa od 11 do 18 godina

*Termini važe mesec dana.

Sav materijal je uračunat u cenu:

Prijave:  063333408 ili dana@galerijapero.com

Adresa : Andre Nikolića 29. (unutar Sportske Akademije Senjak).

Kako da se prijavim? Galerija

Comments are closed.