fbpx

Teorija umetnosti

Predmetni profesori: Milan Radovanović

Ovaj jedinstveni kurs je odlična prilika da razumemo umetnost na potpuno nov način! Umetnost je jedan od najlepših vidova ljudskog stvaralaštva i omogućava nam da se duboko povežemo sa sobom i oplemenimo svet u kome živimo. Bez obzira na to da li stvaramo umetnost ili samo uživamo u njoj, naše iskustvo će biti mnogo bogatije ako je i razumemo na
pravi način. Teorija umetnosti nam pomaže da zauzimanjem različitih uglova gledanja steknemo dublje uvide u umetničko delo koje stvaramo ili istražujemo. Umesto da se samo uopšteno zapitamo
Šta ovo umetničko delo prikazuje?, u okviru kursa bavićemo se i drugim važnim pitanjima teorije umetnosti: Šta je to umetnost? Kako znamo da nešto jeste umetničko delo? Da li umetničko delo mora biti lepo? Kako se pristupa umetničkom delu? Kako umetničko delo reflektuje društvene odnose u kojima je nastalo i kako može da ih menja? Šta nam umetničko
delo govori o nama samima?
Obično se smatra da prvo umetnik stvara umetničko delo, a da ga tek onda teoretičari analiziraju i izučavaju. Međutim, malo je poznato da se o umetnosti ne može govoriti ako ne postoji širi teorijski okvir koji prethodi stvaranju umetničkog dela. Teorija umetnosti se sa jedne strane bavi pretpostavkama nastanka samog dela, a sa druge uslovima pod kojima mu pristupamo. Primenu različitih teorijskih pristupa vežbaćemo na najznačajnijim delima iz istorije umetnosti i na radovima samih polaznika.
Za pohađanje kursa nije potrebno teorijsko predznanje. Svi teorijski pristupi biće objašnjeni na jenostavan i svima razumljiv način na konkretnim primerima.
Program:
 Definisanje pojma umetnosti.
 Pojam lepog u istoriji estetike.
 Formalizam u istoriji umetnosti.
 Ikonografija i ikonologija.
 Semiotika, strukturalizam i poststrukturalizam.
 Marksističke i materijalističke teorije.
 Feministička teorija.
 LGBT i Queer umetnost.
 Studije kulture.
 Postkolonijalne studije.
 Psihološke teorije umetnosti.
___________________________________________________________________________.

kontakt: 063333408

Kako da se prijavim? Galerija

Comments are closed.