MA Vuk Vukanović Perić, profesor
Kursevi: Slikanje

Godina rođenja:1986.
Mesto rođenja: Beograd
Obrazovanje: magistar slikarstva

BIOGRAFIJA:
Rodjen je 1986. Godine u Beogradu, 2005 upisao Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu na katedri za Istoriju umetnosti. Diplomirao 2011. Godine na Fakultetu primenjenih umetnosti na odseku primenjeno slikarstvo u klasi profesora Siniše Žikića. Od 2013. Stekao status člana Slikarsko – grafičke sekcije u Udruženju likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije.

 

Važnije izložbe:
2015. Grupna međunarodna izložba Festival ,, DEV9T ‘’ Klub ljubitelja teške industrije,
Stara Ciglana Beograd
2013. XIV Izložba ART - MARKET 12. SOBA – 10 umetnika.
Kuća Kralja Petra I Beograd
2012.“ XIX beogradska MINI-ART” galerija Singidunum Beograd
2012. Izložba ,, Mladi “ Galerija Macut Novi Sad
2012. VII Izložba ,, Mladost 2012 ” Niš Art Fondacija Beograd
2011. XVIII beogradska MINI-ART scena” galerija Singidunum Beograd decembar
2011. Izložba ,, Umetnost i lopate –projekat reciklaže prostora “ Zgrada Ekspedicije Inex filma Beograd
2011. Izložba diplomskih radova studenata FPU –Muzej primenjenih umetnosti Beograd
2011. Izložba ,, Žvrlj Art “ Beograd
2011. Izložba studenata galerija ,, BAB” Narodni Univerzitet Božidara Adžije Beograd
2010. Izložba studenata Univerzitata u Beogradu ,, Festum “– Studenski kulturni centar Beograd
2009. Izložba studenatad Fakulteta primenjenih umetnosti galerija ,, Ostrvo” Beograd
2005. Izložba maturskih radova Škole za dizajn ,, Diploma 05” Muzej Primenjenih umetnosti Beograd
Projekti:
2012 Objavljeni radovi iz likovne mape iz predmeta metodika likovne kulture – knjiga Metodika vaspitanja i obrazovanja autorke profesorke Sanje Filipović Univerziteta umetnosti u Beogradu